EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                            Kampioenschapsclubmatch 2000
Jan Windhouwer
03-07-04
Pagina 2 CM2000 Index Clubmatches Pagina 1 CM20002
445-9-2
Wessel fan de Frije Wetters
445-9-3
Wessel fan de Frije Wetters
445-9-4
Gijsbert fan e Alde Leane
445-9a-1
Gijsbert fan e Alde Leane
445-9a-2
Gijsbert fe Alde Leane
446-1-1
Zoe van de Kapelberg
446-1-2
Ebrick fan e Frije Wetters
446-2-1
Ebrick fan e Frije Wetters
446-2-3
Atsje
446-2-4
Atsje
446-3-2
Flyer
446-3-3
Flyer
446-3-4
Beerke, Meike en??
446-4-2
Berke, Meike en ??
446-4-3
Djoeke Donja f t Rommefjild
446-4-4
Djoeke Donja f t Rommefjild
446-5-1
Sinneblink Aline do Elske
446-5-2
Sinneblink Aline do Elske
446-5-3
Clazina fan de Zeushounen
446-6-1
Clazina fan de Zeushounen
446-6-2
Hiske Jildou van Emelangen
446-6-3
Hiske Jildou van Emelangen
446-6-4
Dibbrich fan e Alde Leane
446-7-1
Dibbrich fan e Alde Leane
446-7-2
Sjouke
Pagina 2 CM2000 Index Clubmatches Pagina 1 CM20002